Tidstavler Søg Hjælp
    . .
 
Mere om hjemmesiden
Denne hjemmeside er et produkt lavet af en specialegruppe på Den frie Lærerskole i Ollerup på Sydfyn, hvor formålet har været at formidle den danske natur som en helhedsfortælling.
Dette har mundet ud i en beskrivelse af 3 eksemplariske typer naturområder i Danmark:
  1. Lodbjerg Klitplantage
  2. Fur
  3. Møns Klint

 Disse områder har hver 7 fokusområder:

  1. Tilblivelse (Placering og landskabets tilblivelse)
  2. Undergrunden
  3. Historien
  4. Det unikke
  5. Flora
  6. Fauna
  7. Fremtid (Miljø, politik og fremtid)

De 7 fokusområder har et omfang, der ligger inden for fælles mål i folkeskolens fag; geografi og biologi.
Under områderne; Lodbjerg Klitplantage, Fur og Møns Klint, kan man få et rigtig godt indblik i Danmarks geologiske udvikling og istidernes påvirkning.
Der vil være en gennemgang af de mest iøjefaldende dyr og planter, samt en gennemgang af den menneskeskabte historie, som tilknytter sig områderne.

Udover de 3 naturområder har hjemmesiden nogle særlige udvalgte emner, som omhandler forskellige temaer inden for naturvidenskaben.
Under projektet, kan du se, hvorfor og hvordan vi har arbejdet med specialet i forbindelse med det sidste semester på Den frie Lærerskole. 

Denne spændende hjemmeside kan give et godt indblik i biologiens verden, samt indblik i den danske natur- og kulturgeografi. Den kan bruges som supplement af elever og lærere i forbindelse med undervisning i geografi eller biologi i grundskolens ældste klasser. Den kan også bare bruges i forbindelse med en almen interesse for naturvidenskab.
Du er velkommen til at kontakte forfatterne, hvis der er spørgsmål, ris eller ros.
God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Specialegruppen, naturformidling

Forside
Områder
Emner
Projektet
Links
Kontakt