Tid Søg Hjælp
    > Områder > Fur > Undergrund (kort version)
Tilblivelse Undergrund Historien Det unikke Flora Fauna Fremtid
 

Undergrund     Af Eskild Aagaard
Øen Fur, ligger i Limfjorden, lige nord for Salling. Undergrunden i denne region er særlig interessant, fordi den er presset op af isen for 22.000 år siden. Det har betydet, at man uden boreprøver kan analysere undergrunden i øjenhøjde og se på aflejringer, som er mere en 54 millioner år gamle.
Undergrund defineres for en god ordens skyld som aflejringer, der er ældre end 2,5 millioner år.
Alt yngre end dette hedder istidsaflejringer eller efter-istidsaflejringer.
Den interessante undergrund på Fur består af moler, som er ler- og kiselalge-aflejringer fra perioden mellem paleocæn og eocæn for 54 – 55 millioner år siden.
Læs mere...

Billede 1
Idet isen bandt et op til 70-100 meter tykt lag permafrossen moræneler under sig, kunne den presse undergrunden op, som var den en kæmpe plov. Det skete eksempelvis på Fur.
Man kan se, at de op til 60 meter tykke molerformationer er blevet foldet i takt med, at de er blevet presset op af isen.
Læg også mærke til de sorte askelag – der er ca. 200 synlige askelag på Fur.
Billede 1 – Foto: EAA
Forside
Områder
Emner
Projektet
Links
Kontakt