Tid Søg Hjælp
    > Områder > Fur > Tilblivelse (kort version)
Tilblivelse Undergrund Historien Det unikke Flora Fauna Fremtid
 

Tilblivelse Af Thomas Lahn
Fur er en ø på 22 km2, der ligger i den bredeste del af Limfjorden, nord for Salling. Landskabet på Fur ligner mange andre istidslandskaber i Danmark og kan opdeles i tre landskabsformer moræneflade, randmoræne og kystforland. Det som er helt specielt er indmaden i det kuperede bakkeland, der hovedsagligt består af moler, som Eskild Aagård har beskrevet nærmere i afsnittet om undergrunden.
Læs mere...
Fur - Kort: www.skovognatur.dk
Forside
Områder
Emner
Projektet
Links
Kontakt