Tid Søg Hjælp
    > Områder > Fur > Det unikke > 1. Rødsten (kort version)
Tilblivelse Undergrund Historien Det unikke Flora Fauna Fremtid
 
  1. Rødsten 2. Askelag 3. Fossiler  
1. Rødsten Af Jeppe Ystrøm
Et af de specielle geologiske fænomener man kan se på Fur er rødsten.
Rødsten er en sandstensart, der består af smeltevandssand, -grus og -sten, som er kittet sammen af jernforbindelser. Med tiden, og under påvirkning af vand, ruster jernforbindelserne langsomt, og giver stenen en rustrød farve.
Jernforbindelserne stammer fra svovlkis, som er vasket ud af moler, og derfor er rødsten altid tæt knyttet til moler.
Rødsten har indgået som byggemateriale i mange middelalderkirker, fordi det i frisk tilstand ret let kan tilpasses og dermed bruges til at fylde mindre huller ud i det resterende murværk. Eksempler på dette er bl.a. Fur kirke, Viborg domkirke og Ry Kirke hvor rødsten indgår som byggemateriale. Ovsted Kirke ved Skanderborg, skulle desuden være bygget udelukkende af rødsten. I Fur kirke er apsis, kor og en del af kirkeskibets nordlige mur bygget af rødsten.
Indlandsrødstenen på Fur kaldes dog også for ”Gråstenen”, da den mest af alt synes grå fordi det meste af stenens overflade er dækket af sjældne arter af lav, hvilket hæmmer rustprocesserne. Anderledes er det med Rødstenen i klinten nede ved stranden, der får tilført vand fra Limfjorden.
Til Indlandsrødstenen knytter der sig en del sagn. Især hulen i vestsiden af stenen har givet liv til dem.
Et sagn beretter bl.a., at der bor en drage i stenen, mens et andet siger at der i hulen bor en Bjergmand der engang spåede Valdemar Atterdag.
Indlandsrødstenen er ca. 14 meter bred og 5 meter tyk. Læs mere...
Rødsten - Foto: JY
Forside
Områder
Emner
Projektet
Links
Kontakt