Tid Søg Hjælp
    . .Emner > Stevns Klint
 
Stevns Klint       Printvenlig version
- Af Thomas Boll

Stevns Klint er en 12 km lang og op til 41 meter høj klint. Havet nedbryder langsomt landet og danner under processen den stejle klint.

På billedet ses Højerup gl. kirke, som i 1928 delvist styrtede i havet under et stort skred

Foto. www.stevns.dk

Ved Stevns Klint finder man en meget spændende undergrundsprofil. Øverst findes moræneler, herunder bryozokalken, dernæst en tynd aflejring kaldet fiskeler, der adskiller bryozokalken fra det nederste skrivekridt. Fiskeleret er interessant, fordi det markerer tidspunktet for dinosaurens uddøen.

Enkelt individ af bryozoer

Foto: http://www.galathea.nu

På billedet ses Stevns Klint, hvor man tydeligt ser grænsen mellem det hårde bryozolkalk øverst og det bløde skrivekridt nederst.
Foto. Thomas B

Hovedbestanddelene i bryozokalken udgøres af de mere end 150 arter af bryozoer, som levede i Danienhavet. Bryozoer er små kolonidannede organismer med skorpe eller med stængelformede skeletter, som levede på omkring 100 meters dybde. De levede på store banker, hvor de filtrerede næring fra varme havstrømme.
Bryozoers levevis minder på sin vis om menneskers liv i en boligblok. Vi lever mange enkeltindivider sammen i et stort fælles skelet (boligblokken). Når en boligblok falder sammen, bygges der bare nyt ovenpå. Bryozokalken vi finder i dag, svarer til gamle murebrokker fra boligblokkene.

Eksempel på skelet fra bryozoer som kan sammenlignes med et højhus, hvor der har levet utallige enkelt individer
Foto. Galethea3

Bryozokalken blev dannet i tider, hvor havet over Danmark havde forbindelse til varmere have mod syd. De almindeligste bryozoer har form som små buske eller træer med grene, der sjældent er mere end en millimeter tykke. Når bryozoerne døde, kollapsede de spinkle strukturer fra bryozoskeletterne og blev spredt ud over havbunden.
Selv om bryozoer er enkeltindivider der lever sammen i kolonier, findes der eksempler på store strukturer, hvor der lever millioner af bryozoer sammen i et fælles skelet.
Bryozoer skeletterne har mange kroge og kanter, der griber ind i hinanden og er derfor hårdere end skrivekridt.   

 

Kilder
Geografi fag og undervisning
Naturen i Danmark Geologien
http://da.wikipedia.org
www.stam.dk

Forside
Områder
Emner
Projektet
Links
Kontakt