Tid Søg Hjælp
    . .Emner > Damestenen
 
Damestenen       Printvenlig version
- Af Thomas Boll

Dammestenen, damestenen eller Hesselagerstenen er de navne, som Danmarks største sten kendes under. Den ligger på Østfyn tæt ved landsbyen Hesselager. Damestenen er en såkaldt vandreblok, hvilket betyder, at den ikke oprindeligt er fra Danmark, men er blevet ført hertil af isen under sidste istid. Stenen er næsten 10 meter høj, har en omkreds på 45,8 meter og vejer 1000 tons. Dammestenen består af lys, rød-grå, middelkornet granit, der flere steder har smalle mørke bånd af den vulkanske bjergart diabas. Granitten er mange 100 mio. år gammel, hvorimod diabasen er noget yngre. De mørke diabasbånd er opstået ved, at magma i form af diabas er trængt op i sprækker og revner i granitten og herefter størknet. 

Dammestenen ved Hesselager

Foto: EEA

 

Ved at analysere de såkaldte vandreblokkes mineralsammensætning kan man med stor sikkerhed bestemme, hvor de er kommet fra. Det har vist sig, at Dammestenen er blevet ført hertil fra Sydsverige, i forbindelse med det Baltiske isfremstød. Der er højst sandsynligt sket det, at en gletsjertunge er gledet hen over Sverige, hvorved Dammestenen har revet sig løs fra grundfjeldet og er frosset fast i bunden af gletsjeren, hvorefter den så er blevet transporteret til dens nuværende position. Stenen har formodentligt været noget større, da den oprindeligt rev sig løs fra grundfjeldet, men hele vejen til Danmark har den skuret mod det landskabet, som isen har bevæget sig hen over, hvilket sandsynligvis har påvirket størrelsen en smule.
Hvis man kravler op på Dammestenen og studerer den nærmere, vil man tydeligt kunne se nogle dybe furer og ridser i stenens overflade som kaldes for skurrestriber. Disse striber bevidner stenens turbulente rejse. Skurestriberne peger hovedsalig i retningen sydøst-nordvest, hvilket tyder på, at damestenen er bragt hertil af det førnævnte Baltiske isfremstød, som fandt sted for ca. 14.000 år siden.   
Dammestenen er trods sin imponerende størrelse ikke den største af sin slags i verden. I Canada findes verdens største vandreblok, der måler 9x41x18 meter og vejer 16.500 tons.
Man kan godt forstå, at en sten af Dammestenens størrelse i gamle dage var baggrund for overtro, myter og sagn. Her er to versioner af de adskillige sagn, der omhandler stenens oprindelse:

 ”Man fortæller, at en dame, der boede i Hou (den nordre ende af Langeland), forbitret over, at spiret af Svinninge kirke tjente de søfarende til for godt et mærke, i vrede engang kastede den omtalte sten imod Svinninge spir. Men uagtet man ikke kan nægte, at den gode dame har haft kræfter og forstået at tage sigte, har stenen dog kun nået 2/3 af vejen".

En anden version:

”Da heksen havde kastet stenen og den var godt på vej til Svinninge, kom der en engel ned fra himlen og satte sin fod på den, så den faldt ned, der, hvor den nu ligger. Og ovenpå er der et mærke, som af en fod”.

Dammestenen var i gamle dage omgæret af mystik og sagn.

 

 

Billede: www.fynshistorie.dk

 

Ud over at være sagnomspunden har damestenen også tiltrukket sig opmærksomhed fra andre kanter. Bl.a. har dansk geologis grundlægger J.G. Forchhammar forsøgt sig med en forklaring på, hvordan så stor en sten kunne ende midt på en mark ved Hesselager.
Han forklarede fænomenet ved at påstå, at stenen var en del af det danske grundfjeld, der ved Hesselager ragede op til overfladen. Kort tid efter Forchhammers undersøgelse blev Dammestenen, på Kong Christian den VIIIs befaling, delvis udgravet på den nordøstlige side.
Selvom stenen kun blev delvist udgravet, var der dog gravet dybt nok ned til, at man kunne konstatere, at siderne på stenen skrånede indad, hvilket bevidste, at stenen ikke var grundfjeld.
Det siges, at der i området ved Hesselager har været andre store vandreblokke, som i 1800-tallet blev brudt eller sprængt i stykker og solgt til vejvæsnet. Dammestenen har dog fået lov at blive liggende, måske netop pga. de mange sagn og den mystik der er tilknyttet stenen.

 

Kilder
http://www.fynhistorie.dk/node/2328
http://da.wikipedia.org
http://www.historie.syd-fyn.dk/steder/damme.htm
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/troldekort/fyns-amt.htm
http://www.naturnet.dk

Forside
Områder
Emner
Projektet
Links
Kontakt